mwfd.net
当前位置:首页 >> 史上比较难算的24点 >>

史上比较难算的24点

以下都是转帖,我觉得总结得很好了.一些常见的难题比如5551之类的,还有69910这样的难题都有.建议楼主去24点吧去看看. “算24点”作为一种扑克牌智力游戏,还应注意计算中的技巧问题.计算时,我们不可能把牌面上的4个数的不

1.4/(1-5/6)=24 6/(5/4-1)=242.(1+10)*3-9=24 (10+1)*3-9=243.(5-1/5)*5=24 5*(5-1/5)=244.(2-10)*(7-10)=24 (7+10)*2-10=24 (7-10)*(2-10)=24 (10-2)*(10-7)=24 (10+7)*2-10=24 (10-7)*(10-2)=245.(2-7+8)*8=24 (2+8-7)*8=24 (7-8/2)*8=24 (7*8-8)/2=24

一共有8组解,如下:(10*10-4)/4=24((10*10)-4)/4=24(10*10-4)/4=24((10*10)-4)/4=24(10*10-4)/4=24((10*10)-4)/4=24(10*10-4)/4=24((10*10)-4)/4=24

只有加减乘除四则运算的话,不能得出24.若可用幂运算,有一种计算方法:1^4 * (11+13) =241^4,即1的四次方

4,4,7,7 (4-4/7)*7 1,5,5,5 (5-1/5)*55,5,5,5 5*5-5/51,3,4,6 6/(1-3/4)13,11,7,2 12,13,11,4 9,4,3,7 3,7,2,1

1、7*9-3*13=242、(2+6/9)*9=244、(7-11/5)*5=246、(3+3/7)*7=247、(4-4/7)*7=24 3、5/5+10+13=24 5、(2+2/5)*10=24

没有最难的24点,这个比较简单 ((9-5)!)*(6-5)=24*1=24

(0!+0!+0!+0!)! =(1+1+1+1)!=24 感叹号是阶乘

4 4 7 7

6/(1-3/4) =241: (3 + 13) ÷ 4 * 6 2: ((3 + 13) ÷ 4) * 6 3: (3 + 13) ÷ (4 ÷ 6) 4: (3 + 13) * 6 ÷ 4 5: ((3 + 13) * 6) ÷ 4 6: (3 + 13) * (6 ÷ 4) 7: (6 * (3 + 13)) ÷ 4 8: 6 * (3 + 13) ÷ 4 9: 6 * ((3 + 13) ÷ 4) 10: 6 ÷ 4 *(3 + 13) 11: (6 ÷ 4) * (3 + 13) 12: 6 ÷ (4 ÷ (3 + 13)) 13:

xmlt.net | hyqd.net | hyfm.net | nmmz.net | lyxs.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com